search_icon_irandoc
...
َ

معاون پژوهش ایرانداک منصوب شد

دكتر سیروس علیدوستی، رئیس پژوهشگاه، با پذیرش استعفای دکتر بهزاد دوران، طي حكمي، دکتر رویا پورنقی را به عنوان سرپرست تازه معاونت پژوهش پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران منصوب كرد.

به گزارش "روابط عمومي پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران" بر اساس اين حكم، دکتر رویا پورنقی، عضو پژوهشكدهء علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات از تاریخ 1/11/95 به عنوان سرپرست معاونت پژوهش پژوهشگاه منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده:

«ماموریت کلیدی این معاونت، پشتیبانی و ارزیابی پژوهش و آموزش در پژوهشگاه است که امید دارد در چارچوب قوانین و مقررات، برنامه استراتژیک پژوهشگاه (96-1392) و با یاری خداوند بزرگ جایگاه پژوهش و آموزش را در پژوهشگاه بیش از پیش ارتقا بخشید».

گفتنی است، دکتر پورنقی، دانشآموختهء دكترای علوم كتابداري و اطلاعرساني از دانشگاه آزاد اسلامي است.

افزودنی است، دکتر علیدوستی طی نامه‌ای از دکتر دوران، معاون پیشین پژوهش ایرانداک قدردانی نمود.

تاریخ درج خبر : 95/11/02