search_icon_irandoc
...
َ

لزوم مشارکت دانشگاه‌ها در امر توسعه اقتصادی

دکتر راغفر با تاکید بر نقش دانشگاه در تجاری‌سازی دستاوردهای علمی گفت: دانشگاه‌ها افزون بر فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی لازم است در امر توسعه اقتصادی نیز مشارکت کنند.

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» دومین سخنرانی علمی از سلسله نشست‌های تجاری‌سازی پژوهش؛ با تأکید بر پژوهش‌های علوم انسان با موضوع «الزام‌های نهادی زیست‌بوم بهینه تجاری‌سازی دستاوردهای علمی» با سخنرانی دکتر حسین راغفر، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا، دکتر علی نعیمی‌صدیق، استادیار ایرانداک به عنوان پنلیست و دکتر میثم خسروی، دانش‌آموختة پسادکترای سیاست‌گذاری علم وفناوری به عنوان دبیر پنل برگزار شد.

دکتر راغفر در خصوص نقش دانشگاه‌ها در تجاری‌سازی دستاوردهای علمی گفت: علاوه بر کار آموزش و پژوهش در دانشگاه، نقش سومی برای آن تعریف شده که آن مشارکت در امر توسعه اقتصادی جامعه است.

وی گفت:‌ در کشورهای صنعتی از ابتدا کارکرد دانشگاه چنین بوده، دانشگاه از ابتدا برای حل مسایل اقتصادی اجتماعی فرهنگی و دیگر پدیده ها بوده است.

وی افزود:‌ دلیل عدم کارکرد علوم انسانی در ایران این است که انتظارات حاکمیت از دانشگاه و علوم انسانی این نیست که در امور مختلف مشارکت داشته باشد و جدا از تصمیمات حاکمیت را انجام بدهد و این مسئله علوم انسانی را در موضع انفعالی قرار می‌دهد.

راغفر تصریح کرد: علوم انسانی یک سری موانع ذاتی دارد و مشتمل بر توصیه‌هایی است که ممکن است با سیاستگذاری‌ها هم‌خوان نباشند.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا گفت:‌ موانع نگرشی از دیگر مشکلات علوم انسانی است و همه افراد در سطوح مختلف در این موارد اظهار نظر می‌کنند.

وی افزود:‌ دلیل کهنه بودن آموزه‌هایی که ما تدریس می‌کنیم از جمله موانع آموزشی است که بر روی اقتصاد تاثیر می‌گذارد.

وی خاطرنشان کرد:  برای توجه به کارکرد دانشگاه می‌بایست اهمیت اعضای هیئت علمی را در نظر بگیریم؛ دانشگاه در دنیا نقش پژوهشی دارد اما در ایران نقش آموزشی آن پررنگتر است.

این استاد دانشگاه گفت:‌ نگاه کمی‌گرا از نتایج موانع سیاستگذاری است و متاسفانه نظام ارتقا و تخصیص منابع نیز متاثر از کمی گرایی است.

 وی تاکید کرد:‌ برای تجاری‌سازی دستاوردهای علمی لازم است، به ملاحظات ارتباط دانشگاه با دنیای خارج  توجه کنیم و نقش این ارتباط را ببینیم.

در پایان به پرسش‌های حاضران پاسخ داده شد.

این سخنرانی روز یکشنبه 10 بهمن ماه 1395 از ساعت 15 تا 16:30 در تالار سخن ایرانداک برگزار شد.

تاریخ درج خبر : 95/11/12