search_icon_irandoc
...
َ

افزایش شمار مؤسسه‌های ایرانی در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی جهانی در سال 2016

دکتر سیروس علیدوستی، رئیس با اشاره به تازه‌ترین گزارش سامانۀ «نما» دربارۀ نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی مؤسسه‌ها که توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) منتشر شده است گفت:‌ شمار مؤسسه‌های ایرانی در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی جهانی در سال 2016 نسبت به سال 2015 افزایش یافته است.

به گزارش «روابط عمومي پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران» علیدوستی گفت: در تازه‌ترین گزارش سامانۀ «نما» 13 نظام گوناگون فراگیر رتبه‌بندی جهانی بررسی و جایگاه مؤسسه‌های ایرانی در آنها پایش و گزارش شده است.

ولی افزود:  در سال 2016 شمار 13 مؤسسه در رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» (در برابر هشت مؤسسه در سال 2015)، دو مؤسسه در رتبه‌بندی علمی دانشگاه‌های جهان (شانگهای) (در برابر دو مؤسسه در سال 2015)، پنج مؤسسه در رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «کیو.اس.» (در برابر دو مؤسسه در سال 2015)، 13 مؤسسه در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ عملکرد علمی (یورپ) (در برابر نه مؤسسه در سال 2015)، 14 مؤسسه در رتبه‌بندی مرکز مطالعات علوم و فناوری «لایدن» (در برابر 13 مؤسسه در سال 2015)، 18 مؤسسه در رتبه‌بندی یو ـ مالتی‌رنک (در برابر 18 مؤسسه در سال 2015)، یک مؤسسه در رتبه‌بندی عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان (تایوان) (در برابر صفر مؤسسه در سال 2015)، 11 مؤسسه در رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز» (در برابر هشت مؤسسه در سال 2015)، هشت مؤسسه در رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان (در برابر هشت مؤسسه در سال 2015)، 99 مؤسسه در رتبه‌بندی مؤسسه‌های «سایمگو» (در برابر 100 مؤسسه در سال 2015)، هفت مؤسسه در رتبه‌بندی دانشگاهی «راوند» (در برابر پنج مؤسسه در سال 2015)، و سه مؤسسه در رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی «گرین‌متریک» دربارۀ توسعۀ پایدار (در برابر یک مؤسسه در سال 2015) از کشور ایران در فهرست برترین‌های جهان قرار گرفته‌اند.

وی تصریح کرد:‌ هنوز مؤسسه‌های ایرانی نتوانسته‌اند در فهرست 300 مؤسسۀ برتر در مؤسسه در رتبه‌بندی پژوهشی دانشگاه‌های جهان قرار گیرند.

گفتنی است: سامانۀ «نما» که توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و با پشتیبانی دبیرخانه شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری راه‌اندازی شده و روزآمد می‌شود به پایش و گزارش جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان می‌پردازد. این سامانه در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR رایگان در دسترس همگان است.

تاریخ درج خبر : 95/11/20