search_icon_irandoc
...
َ

برگزاری سخنرانی علمی «کتابخانه به عنوان مکان سوم: بازنگری در فضا، نقش و خدمات کتابخانه ای»

در اولین روز هفته پژوهش، سخنرانی علمي «کتابخانه به عنوان مکان سوم: بازنگری در فضا، نقش و خدمات کتابخانه‌ای» در چهار نشست با موضوعات مرتبط، برگزار می‌شود.

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» در سخنرانی «کتابخانه به عنوان مکان سوم: بازنگری در فضا، نقش و خدمات کتابخانه‌ای» چهار نشست تخصصی با عناوین «کتابخانه به عنوان بخشی از قلمرو عمومی»، «فضای مجازی دربرابر فضای فیزیکی»، «فضای فیزیکی بعنوان مولفه کیفی خدمت» و «کتابخانه به عنوان مکان سوم: گامی برای رسیدن به تفکر پلتفرمی» توسط استادان ارائه می‌شود.

در نشست «کتابخانه به عنوان بخشی از قلمرو عمومی» دکتر مهدی شقاقی،  اداره پژوهش و نوآوری نهاد کتابخانه های عمومی و نشست «فضای مجازی دربرابر فضای فیزیکی» دکتر فریبرز درودی، عضو هیئت علمی ایرانداک به سخنرانی می پردازند.

هم‌چنین نشست «فضای فیزیکی بعنوان مولفه کیفی خدمت» را فرامرز مسعودی، عضو هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و دبیر کمیته تدوین استراتژی شرکت ملی فولاد ایران و «کتابخانه به عنوان مکان سوم: گامی برای رسیدن به تفکر پلتفرمی» را مهرناز خراسانچی، عضو هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و مدیر کتابخانه حسینیه ارشاد ارائه خواهند داد.

دبیر این نشست نیز دکتر رضا رجبعلی بگلو، مدیر کتابخانه ایرانداک و عضو هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران است.

اين سخنرانی، روز شنبه  20  آذر 1395 ساعت 14 تا 16 در تالار سخن پژوهشگاه برگزار می‌شود و حضور علاقه‌مندان برای حضور در اين سخنرانی آزاد است.

گفتنی است، پس از این سخنرانی، نمایشگاه نقاشی با موضوع «اضطراب اضطراری» از آثار مونا بادامچی زاده با حضور هنرمند در کتابخانه ایرانداک افتتاح می‌شود.

تاریخ درج خبر : 95/09/16