search_icon_irandoc
...

معاون وزیر علوم: سامانه ملی ثبت پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها از دوباره‌کاری در پژوهش جلوگیری می‌کند   

سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده رونمایی می‌شود  

نقش ایرانداک در سیاست‌گذاری علم و فناوری بررسی شد  

برگزاری سخنرانی علمی «بررسی و تبیین نحوة پشتیبانی مراکز اسناد و مدارک علمی از سیاستگذاری علم و فناوری» در ایرانداک  

دروازه اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران گشوده شد  

برگزاری سخنرانی علمی «کاربرد سواد دیداری در بهبود بهره‌گیری از سواد اطلاعاتی» در ایرانداک  

در چهارمین همايش مديران فناوري اطلاعات؛ جایزه فناوری اطلاعات برتر (فاب) به سه محصول برتر تعلق گرفت  

چهارمین همایش ملی مدیران فناوری با حضور معاون پژوهش وزارت عتف برگزار شد  

وزير علوم بر لزوم معرفي بيشتر سامانه‌ها و خدمات پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران تاكيد كرد  

اعطای جایزه ملی فاب به سه محصول برگزیده همايش ملي مديران فناوري اطلاعات   

بررسی ميزان استفاده نرم‌‌افزارهای کتابخانه ديجيتالی ايران از ويژگی‌های نظام‌های خبره در بازيابی اطلاعات  

شناسايی و رتبه بندی عوامل ريسک رايانش ابری در سازمان های دولتی   

استناد به مقاله‌های مجلات در وبلاگ‌های علوم اجتماعی   

بررسی تازگی اطلاعات فارسی: مطالعه موردی روزنامه‌های فارسی نمايه شده در پايگاه‌های گوگل، ياهو و بينگ   

بررسی ميزان و عوامل موثر بر برخورداری کتابداران از مهارت‌های ارتباطی:‌ مطالعه موردی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد  

بررسی کارآمدی کليدواژه‌ها و عبارت‌های پيشنهادی پاب‌مد نسبت به اصطلاحات مش از ديدگاه کاربران حوزه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر   

چگونگی ارزيابی نرم افزارهای مخزن سازمانی: تجربه ای از يک مورد  

ابهام زدايی واژگانی صفات مبهم در ترجمه ماشينی: بررسی پيکره بنياد  

طراحی و پياده‌سازی هستی‌شناسی علوم پايه بر اساس مفاهيم و روابط موجود در اصطلاحنامه‌های مرتبط   

همايندی واژگان: مطالعه‌ای پيرامون پيوند و مرز ميان مديريت اطلاعات و مديريت دانش بر اساس انتشارات داخلی نويسندگان ايرانی